Martin Bušina

Psychoterapeut, speciální pedagog, supervizor

V současnosti:

Pracuje jako psychoterapeut, supervizor a lektor pro sociální a firemní oblast.

V minulosti:

Realizoval se  v oblasti náhradní rodinné péče v roli Pedagogického poradce sdružení SOS dětských vesniček (individuální plánování rozvoje osobnosti dítěte v pěstounské rodině, metodická a koncepční činnost, aplikace metodiky Etické výchovy do skupinové práce dětí v NRP, aj.). Dále byl Mgr. Bušina psychoterapeutem a supervizorem probačního programu do dospívající mládež ohroženou kriminalitou. Několik let působil na pozici speciálního pedagoga v ÚSP (vedení a rozvoj pracovního týmu, projekt transformace ÚSP, zavádění individuálních plánů) v soukromé speciální škole (pro děti s poruchami zraku). Svou praxi zahájil po studiu na VŠ ve Středisku ranné péče (poruchy zraku) opět jako speciální pedagog.

Mgr. Bušina vystudoval Pedagogickou fakultu UP Olomouc – speciální pedagogiku, a profesionalizoval se dlouhodobými výcviky: akreditovaný supervizní výcvik (Český institut pro supervizi ČIS), psychoterapeutický výcvik v rodinné a systemické  terapii Modelu růstu Virginie Satirové, psychoterapeutický výcvik v dynamické  integrativní psychoterapii – IPIPPAP a výcvik v koučování k výkonnosti v rozsahu, Expertis.