Lukáš Kučera

Lektor a facilitátor

Ve Velkém voze Sever školím

  • Základy facilitace

Moje vzdělání

Vystudoval jsem fakultu Jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT, odtud mám analytický přístup k věcem, dovednost pronikat do podstaty problémů a schopnost rychle se zorientovat v novém tématu.  Absolvoval jsem poradenský kurz pro vysokoškolské poradce zaštítěný Univerzitou Karlovou. Nyní působím v distančním kariérně poradenském kurzu Stockholmské univerzity.

Kde jsem získal zkušenosti

Své zkušenosti v práci s lidmi získávám díky zážitkově-pedagogickým akcím, které mě osudově oslovily skrz akci Proměny, kde jsem byl jako účastník. Od té chvíle se věnuji pořádání zážitkových a seberozvojových akcích, kde pomáhám lidem hledat, v čem jsou dobří a dále je motivovat. Další zkušenosti přišly s příležitostí vést Kariérní centrum ČVUT a neziskovou organizaci Velký vůz.  Vedoucí role mě neopustila několik let a hodně mě naučila. V současnosti působím jako lektor a facilitátor.

Co mě v mé práci inspiruje

Jakmile při lektorování předstoupím před lidi, vlévá se mi do žil nová energie. Nabíjí mě možnost pomáhat jim nacházet něco užitečného a předávat to, co znám. Práce z lidmi mě baví i z toho důvodu, že každý je unikátní a nikdy nemohu najisto vědět, jak se kdo zachová a co ho k tomu vede.

Co mi dělá radost v životě

Důvěrné rozhovory s přáteli, smysluplné trávení času s lidmi, které mám rád, vysvětlování a předávání toho co znám, pohyb a cvičení, žonglování, hraní si s dětmi v roli klauna, hraní si s ohněm, slunečný den, objevování nových zákoutí v okolí i ve své mysli, četba knih napsaných moudrými lidmi, šelest listí přerušovaný cvrkáním cvrčků, dobrý rum a krásné ženy…

Jak jsem své zkušenosti ještě zúročil (čeho jsem autorem)

Spoluautorství a autorství příruček:

  • Základy facilitace, Velký vůz Sever
  • Přednost přednostem, SCIO
  • Další odborné články z oblasti zážitkové pedagogiky a kariérového poradenství

Spolutvorba programů seberozvojových akcí:

  • Výcvik instruktorů zážitkové pedagogiky KVIK, Velký vůz
  • Týdenní pobytové zážitkové akce pro mladé lidi KŘÍDLA (posílení sebedůvěry, hodnot, motivace a dalšího životního směřování)
  • Týdenní pobytové zážitkové akce pro dospívající z náhradních rodin, Velký vůz & Rozum a Cit
  • Další worshopy na témata sociálních a komunikačních dovedností, seberozvoje, aj