Ludmila Hanušová

Psychoterapeutka a facilitátorka

Ve Velkém voze Sever školím

  • Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavu
  • Kontakt dítěte žijícího v NRP s biologickou rodinou
  • Semináře pro pěstouny

Moje vzdělání

Vystudovala jsem nejprve střední pedagogickou školu obor vychovatelka. Pak jsem pokračovala na Universitě Karlově oborem Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování a terapeutické obzory jsem si rozšířila na Pražské psychoterapeutické fakultě. Absolvovala jsem dynamicky a hlubině orientovaný sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii, intenzivní trénink v narativním přístupu „Cestou příběhu“ a nejnověji dvouletý akreditovaný kurz v arteterapii. Mám též výcvik ve facilitačních dovednostech.

Kde jsem získala zkušenosti

Zkušenosti jsem získávala v průběhu let, nejprve na Základní škole, kde jsem pracovala v oblasti zájmové činnosti dětí, poté jako vychovatelka, učitelka, sociální a výchovná poradkyně na střední škole a posléze se ze mne stala odborná vychovatelka, psychoterapeutka a arteterapeutka ve středisku výchovné péče. Tady jsem pracovala jak s jednotlivými dětmi, tak s jejich rodinami a s vrstevnickou skupinou. Oddělení pro děti s poruchami chování jsem nějako dobu i vedla.

Posledních 6 let pracuji zejména v občanském sdružení Rozum a Cit, které se zaobírá problematikou náhradní rodinné péče. Mezi má zásadní témata patří využití případových a rodinných konferencí v péči o ohrožené děti, doprovázení náhradních rodin, dospívající v NRP, pěstounská péče na přechodnou dobu (profesionální pěstounství).

Lektoruji řadu let, témata se vždy „točí“ okolo sociálně ohrožených dětí a péčí o ně.

Co mě v mé práci inspiruje

Zejména neustálý kontakt s klienty, každodenní konfrontování s těžkými situacemi, pro která je nutné nalézt řešení. Hledání cest z krizí, spoluprožívání radosti z posunů a úspěšných konců některých kauz, radost z vlastních úspěchů, nikdy nekončící výzvy na této cestě.

Co mi dělá radost v životě

Kromě práce? Moje rodina – přítel, dospělé děti i zatím ještě nedospělá vnoučata. Cestování, hezký film či divadelní představení, procházka v přírodě ale i po městě, návštěva výstavy či koncertu, společné zážitky s přáteli a známými… Možnost potkávat zajímavé a inspirativní lidi.

Jak jsem své zkušenosti ještě zúročila (čeho jsem autorkou)

  • Koncepce přípravných kurzů pro pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu ve Středočeském kraji (spoluautorství)
  • Na jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci (příručka, spoluautorství), Rozum a Cit
  • další odborné články příruček a pravidelného Zpravodaje OS Rozum a Cit, přednášení na konferencích s tématikou péče o ohrožené děti a náhradní rodinné péče.