Projekt Connection – Vzdělávání pracovníků sociálních služeb

Projekt Connection – vzdělávání pracovníků v sociálních službách, financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Č. projektu:

CZ.1.04/3.1.03/A7.00035, bude ukončen k 30.6.2015.

Aktuální sdělení:

ESF projekt Connection byl ukončen 30.6.2015

 

 Popis projektu:

Projekt Connection si klade za cíl podpořit tu část sociálních služeb, které se svým zaměřením podílejí na transformaci systému péče o ohrožené děti. Novela zákona,zvýšení počtu pěstounů, touha vracet děti zpět domů se netýká jen orgánů sociálně-právní ochrany dětí či služeb v oblasti NRP, ale sociální služby v ní hrají velikou úlohu. Kvalitní práce s rizikovými rodinami, prevence odbírání dětí, posilování rodičovských kompetencí a krizová intervence jako sociální služba stojí na samém začátku jakýchkoliv změn a snahy změnit systém péče v ČR. Z tohoto důvodu se náš projekt jmenuje Connection – spojení, propojení.

Akreditované kurzy budou pro účastníky zdarma, v rámci podpory cílové skupiny projektu jim bude hrazeno drobné občerstvení a oběd.

V projektu Connection proběhne po dobu 21 měsíců 130 kurzů v 10ti krajích. V jednom kraji bude realizováno 13 kurzů za projektové období. Jedná se o pět témat, které se budou v rámci kraje opakovat.

Všech pět témat je akreditováno MPSV.

Frekvence témat v jednom kraji:

3x Základy krizové intervence pro sociální pracovníky

2x Základy facilitace

4x Základy vedení rozhovoru s dítětem

2x Kontakt dítěte žijícího v NRP s biologickou rodinou

2x Problematika přechodu dítěte z rodiny do ústavu/náhradní rodiny

 

 Cílová skupina obecně – účastníci vzdělávání:

Účastníky akreditovaných kurzů v rámci projektu Connection mohou být pouze zaměstnanci registrované sociální služby.

Vzdělávání je vhodné pro pracovníky azylových domů pro matky s dětmi, krizových center, rodinných poraden, služeb v oblasti sanace rodiny, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, domy na půli cesty, intervenční centra aj.