Služby pro rodiny

Služby pro rodiny

 

TERAPEUTICKÉ KONZULTACE

pro všechny členy rodiny včetně dítěte (1 až 1,5 hodiny; sídlo organizace Velký vůz Sever, Sloupská 135, Nový Bor).

Termíny konzultací dle individuální dohody.

Terapeuti: Mgr. Filip Hajna, Mgr. Veronika Lošťáková, Mgr. Ivana Mátlová (PAS), Bc. Pavel Kalpakcis

 

SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI

6hodinový seminář pro rodiče/pečovatele určený ke sdílení zkušeností, pomoci a vzdělávání. Paralelně běží program pro děti – jak ty „jiné“, tak jejich sourozence s nácvikem psychosociálních dovedností. Po dobu kurzu se jim budou věnovat zkušení instruktoři. (1denní, vždy od 9 do 15 hodin, DDM Smetanka, Smetanova 387, Nový Bor).

6.6.2020

  • Netradiční setkání se společným programem pro rodiče a děti
  • místo konání: Sloup v Čechách
  • lektor/instruktor: Mgr. Filip Hajna

12.9. a 17.10.2020

  • témata budou specifikována

NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ DÍTĚTE VE SKUPINĚ DĚTÍ

Víkendové akce (tentokrát prodloužené víkendy!) pro děti formou zážitkové pedagogiky s cílem rozvoje sociálních dovedností dětí a objevení/ rozvinutí jejich vlastních schopností. Pobytu se můžou zúčastnit i sourozenci, případně dospělý doprovod, pokud je jeho přítomnost pro fungování dítěte v kolektivu nezbytná. Z akcí bude rodičům poskytnuta zpětná vazba.

 7. – 10.5.2020 Horní Světlá –  POZOR!!

Vzhledem k aktuální situaci v ČR v souvislosti s opatřením proti šíření koronaviru se víkendová akce ruší. 

25. – 28.9.2020 Doubice