Služby pro rodiny

Služby pro rodiny

 

TERAPEUTICKÉ KONZULTACE

pro všechny členy rodiny včetně dítěte (1 až 1,5 hodiny; sídlo organizace Velký vůz Sever, Sloupská 135, Nový Bor).

Termíny konzultací dle individuální dohody.

Terapeuti:

Mgr. Zdeňka Svobodová, Mgr. Veronika Lošťáková, Mgr. Ivana Mátlová (PAS),

Mgr. Filip Hajna


SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI

6hodinový seminář pro rodiče/pečovatele určený ke sdílení zkušeností, pomoci a vzdělávání. Paralelně běží program pro děti – jak ty „jiné“, tak jejich sourozence s nácvikem psychosociálních dovedností. Po dobu kurzu se jim budou věnovat zkušení instruktoři. (1denní, vždy od 9 do 15 hodin, DDM Smetanka, Smetanova 387, Nový Bor).

23.10.2021 Lektor Bc. Petr Mati

06.11.2021 Lektor Mgr. Martina Dohnalová

  • témata budou specifikována

ROZVOJ PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ – VÍKENDOVÁ AKCE 

Víkendové akce pro děti formou zážitkové pedagogiky s cílem rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí ve skupině a objevení/ rozvinutí jejich vlastních schopností. Pobytu se můžou zúčastnit i sourozenci, případně dospělý doprovod, pokud je jeho přítomnost pro fungování dítěte v kolektivu nezbytná. Z akcí bude rodičům poskytnuta zpětná vazba.

24. – 26.09.2021 Dolní Podluží

17. – 19.12.2021 Radvanec