Služby pro rodiny

Služby pro rodiny

 

TERAPEUTICKÉ KONZULTACE

pro všechny členy rodiny včetně dítěte (1 až 1,5 hodiny; sídlo organizace Velký vůz Sever, Sloupská 135, Nový Bor).

Termíny konzultací dle individuální dohody.

Terapeuti: Mgr. Filip Hajna, Mgr. Veronika Lošťáková, Mgr. Ivana Mátlová (PAS)

 

SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI

6hodinový seminář pro rodiče/pečovatele určený ke sdílení zkušeností, pomoci a vzdělávání. Paralelně běží program pro děti – jak ty „jiné“, tak jejich sourozence s nácvikem psychosociálních dovedností. Po dobu kurzu se jim budou věnovat zkušení instruktoři. (1denní, vždy od 9 do 15 hodin, DDM Smetanka, Smetanova 387, Nový Bor).

21.9.2019

  • Téma semináře pro rodiče/pečovatele: Zdravé sebevědomí u dětí
    lektor: Mgr. Veronika Lošťáková

Další termíny Setkání rodin s dětmi:

9.11.2019        lektor: Mgr. Petra Vorlíčková

14.12.209        lektor: Bc. Pavel Kalpakcis

  • Témata budou specifikována

 

NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ DÍTĚTE VE SKUPINĚ DĚTÍ

Víkendové akce (od pátku do neděle) pro děti formou zážitkové pedagogiky s cílem rozvoje sociálních dovedností dětí a objevení/ rozvinutí jejich vlastních schopností. Pobytu se můžou zúčastnit i sourozenci, případně dospělý doprovod, pokud je jeho přítomnost pro fungování dítěte v kolektivu nezbytná. Z akcí bude rodičům poskytnuta zpětná vazba.

 

4.- 6.10.2019 Kytlice – Dolní Falknov