Služby pro rodiny

Služby pro rodiny

 

TERAPEUTICKÉ KONZULTACE

pro všechny členy rodiny včetně dítěte (1 až 1,5 hodiny; sídlo organizace Velký vůz Sever, Sloupská 135, Nový Bor).

Termíny konzultací dle individuální dohody.

Terapeuti: Mgr. Filip Hajna, Mgr. Veronika Lošťáková, Mgr. Ivana Mátlová (PAS)

 

SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI

6hodinový seminář pro rodiče/pečovatele určený ke sdílení zkušeností, pomoci a vzdělávání.

Paralelně běží program pro děti – jak ty „jiné“, tak jejich sourozence s nácvikem psychosociálních dovedností. Po dobu kurzu se jim budou věnovat zkušení instruktoři. (1denní, vždy od 9 do 15 hodin, DDM Smetanka, Smetanova 387, Nový Bor).

9.2.2019

  • Téma setkání rodičů/pečovatelů: Nastavení pravidel a stanovení výchovného cíle (lektor Mgr. Filip Hajna)

Dodržování řádu a pravidel je jedním z významných témat výchovy. Je důležité jak pro fungování rodiny, tak pro osvojování si návyků nezbytných pro život. Jaké jsou zásady správné výchovy a jak řešit náročné situace, které při výchově dítěte nastávají, bude tématem tohoto 6hodinového semináře.

Setkání je určeno nejen ke vzdělávání, ale i sdílení zkušeností, problémů a možných řešení. Lektor bude v rámci semináře naslouchat i Vašim potřebám, řešit s Vámi dohromady situace, které máte doma, a o kterých se rozhodnete mluvit před ostatními.

  • Téma dětského programu: Já a skupina (hlavní instruktor psychosociálních dovedností Mgr. Branislav Štěpita)

Dětský program se zaměří na fungování a komunikaci ve skupině formou her a nácviků.

Co potřebuje skupina (ta naše dětská, ale vlastně jakákoli další), aby dobře fungovala a co ji naopak brzdí (jak spolu komunikovat, jak se domlouvat na řešení úkolů, co můžu já sám nabídnout a co bych raději mohl nechat na ostatních)?

13.4.2019

  • Témata budou specifikována

22.6.2019

  • Témata budou specifikována

 

NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ DÍTĚTE VE SKUPINĚ DĚTÍ

Víkendové akce (od pátku do neděle) pro děti formou zážitkové pedagogiky s cílem rozvoje sociálních dovedností dětí a objevení/ rozvinutí jejich vlastních schopností. Pobytu se můžou zúčastnit i sourozenci, případně dospělý doprovod, pokud je jeho přítomnost

pro fungování dítěte v kolektivu nezbytná. Z akcí bude rodičům poskytnuta zpětná vazba.

 

22.3. – 24.3.2019  Rekreační areál POSLŮV MLÝN, Doksy