Služby pro rodiny

 

Služby pro rodiny

TERAPEUTICKÉ KONZULTACE

pro všechny členy rodiny včetně dítěte (1 až 1,5 hodiny; Sloupská 135, Nový Bor).

Termíny konzultací dle individuální dohody.

 

SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI

6hodinový seminář pro rodiče/pečovatele určený ke sdílení zkušeností, pomoci a vzdělávání.

Paralelně běží program pro děti – jak ty „jiné“, tak jejich sourozence s nácvikem psychosociálních dovedností. Po dobu kurzu se jim budou věnovat zkušení instruktoři. Dětský program se zaměří na osobní rozvoj a komunikaci formou her a nácviků. (1denní, vždy od 9 do 15 hodin, Nový Bor).

12.1.2019

  • Téma setkání rodičů/pečovatelů: Dítě není stroj aneb zeptejte se sami sebe, co byste teď potřebovali (lektor Mgr. Veronika Lošťáková)

Program se zaměří na to, jak rodič může pomoci sám sobě, aby náročnou péči o své dítě zvládal. Dozvíte se, jak si odpočinout, jak si vyčistit hlavu, jak se o sebe postarat, jak ovládnout své reakce vůči Vašemu dítěti, abyste toho potom nelitovali, jak relaxovat, kde hledat pomoc, jak nepřijít o naději a dobrou náladu.

  • Téma dětského programu: Já, jaký jsem (hlavní instruktor psychosociálních dovedností Mgr. Filip Hajna)

Kdo jsem, jaký je můj život a co do něj patří; jak se vidím já/jak mě vidí ostatní; co umím a v čem jsem dobrý; co mě podporuje/co mě brzdí.

9.2.2019

  • Téma setkání rodičů/pečovatelů: Nastavení pravidel a stanovení výchovného cíle (lektor Mgr. Filip Hajna)

13.4.2019

  • Témata budou specifikována, lektor setkání rodičů/pečovatelů Bc. Pavel Kalpakcis 

NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ DÍTĚTE VE SKUPINĚ DĚTÍ

(2denní víkendové akce se speciálním rozvojovým programem)

22.03. – 24.03.2019

03.05. – 05.05.2019

04.10. – 06.10.2019