Služby pro rodiny

Služby pro rodiny

 

TERAPEUTICKÉ KONZULTACE

pro všechny členy rodiny včetně dítěte (1 až 1,5 hodiny; sídlo organizace Velký vůz Sever, Sloupská 135, Nový Bor).

Termíny konzultací dle individuální dohody.

Terapeuti: Mgr. Filip Hajna, Mgr. Veronika Lošťáková, Mgr. Ivana Mátlová (PAS), Bc. Pavel Kalpakcis

 

SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI

6hodinový seminář pro rodiče/pečovatele určený ke sdílení zkušeností, pomoci a vzdělávání. Paralelně běží program pro děti – jak ty „jiné“, tak jejich sourozence s nácvikem psychosociálních dovedností. Po dobu kurzu se jim budou věnovat zkušení instruktoři. (1denní, vždy od 9 do 15 hodin, DDM Smetanka, Smetanova 387, Nový Bor).

9.11.2019

 • Téma semináře pro rodiče/pečovatele: Jak se s dětmi učit efektivněji
  lektor: Mgr. Petra Vorlíčková
 • Výtvarný ateliér pro děti

Další termíny Setkání rodin s dětmi:

14.12.2019       

 • Téma semináře pro rodiče/pečovatele: Jak vést děti k opravdovým hodnotám?
  lektor: Bc. Pavel Kalpakcis

 11.1.2020

 • Téma semináře pro rodiče/pečovatele: Cestou necestou aneb Kniha Života
  lektor: Bc. Helena Žáčková
 • Hudbení dílny „FyMuSti“ pro rodiče s dětmi
  lektor: Petr Broniš

 

NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ DÍTĚTE VE SKUPINĚ DĚTÍ

Víkendové akce (od pátku do neděle) pro děti formou zážitkové pedagogiky s cílem rozvoje sociálních dovedností dětí a objevení/ rozvinutí jejich vlastních schopností. Pobytu se můžou zúčastnit i sourozenci, případně dospělý doprovod, pokud je jeho přítomnost pro fungování dítěte v kolektivu nezbytná. Z akcí bude rodičům poskytnuta zpětná vazba.

 7. – 10.5.2020   a   25. – 28.9.2020