Služby pro rodiny

TERAPEUTICKÉ KONZULTACE

pro všechny členy rodiny včetně dítěte

Sídlo organizace: Velký vůz Sever, Sloupská 135, Nový Bor

Termíny konzultací dle individuální dohody.

Terapeuti:

Mgr. Martina Dohnalová

Mgr. Blanka Ježková

Mgr. Veronika Lošťáková

Mgr. Ivana Mátlová (PAS)

Mgr. Zdeňka Svobodová


ROZVOJ PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ – VÍKENDOVÁ AKCE 

Víkendové akce pro děti formou zážitkové pedagogiky s cílem rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí ve skupině a objevení/ rozvinutí jejich vlastních schopností. Pobytu se můžou zúčastnit i sourozenci. Z akcí bude rodičům poskytnuta zpětná vazba.

05. – 08.05.2023 Janovice v Podještědí

16. – 19.11.2023 Doubice


 

Metodik – sociální poradce: Jana Rybičková

Telefon: 727 953 166

E-mail:  efko@velkyvuz-sever.cz