Služby pro rodiny

Služby pro rodiny

 

TERAPEUTICKÉ KONZULTACE

pro všechny členy rodiny včetně dítěte (1 až 1,5 hodiny; sídlo organizace Velký vůz Sever, Sloupská 135, Nový Bor).

Termíny konzultací dle individuální dohody.

Terapeuti: Mgr. Filip Hajna, Mgr. Veronika Lošťáková, Mgr. Ivana Mátlová (PAS)

 

SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI

6hodinový seminář pro rodiče/pečovatele určený ke sdílení zkušeností, pomoci a vzdělávání.

Paralelně běží program pro děti – jak ty „jiné“, tak jejich sourozence s nácvikem psychosociálních dovedností. Po dobu kurzu se jim budou věnovat zkušení instruktoři. (1denní, vždy od 9 do 15 hodin, DDM Smetanka, Smetanova 387, Nový Bor).

 

22.6.2019

  • Téma semináře pro rodiče/pečovatele: Hra jako nástroj pomoci aneb ochutnávka terapeutických aktivit pro děti (lektor: Mgr. Veronika Lošťáková)

Další termíny Setkání rodin s dětmi:

21.9.2019       lektor: Mg. Veronika Lošťáková

9.11.2019        lektor: Mgr. Petra Vorlíčková

14.12.209        lektor: Bc. Pavel Kalpakcis

  • Témata budou specifikována

 

NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ DÍTĚTE VE SKUPINĚ DĚTÍ

Víkendové akce (od pátku do neděle) pro děti formou zážitkové pedagogiky s cílem rozvoje sociálních dovedností dětí a objevení/ rozvinutí jejich vlastních schopností. Pobytu se můžou zúčastnit i sourozenci, případně dospělý doprovod, pokud je jeho přítomnost

pro fungování dítěte v kolektivu nezbytná. Z akcí bude rodičům poskytnuta zpětná vazba.

Termíny víkendových setkání v roce 2019: 24.-26.května a 4.-6.října.

 

24.5. – 26.5.2019  Chata Permon, Sloup v Čechách