Projekt

BÝT SPOLU

Číslo projektu: ZD-MGS1-062

Doba trvání projektu: 1.1.2022 – 31.12.2023

Projekt financován z fondů EHP 2014 – 2021 program zdraví MZČR

Projekt „Být spolu“ Motyčkovic kliky z.s.Velkého vozu Sever z.ú. a norského partnera Pedvekert AS přináší zdokonalení sociálně rehabilitačních podpůrných metod pro děti s poruchami autistického spektra a další duševně nemocné děti stejně jako jejich rodiny.

Dále přináší zavedení nových podpůrných aktivit v prevenci v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v Libereckém kraji. Projekt přispěje ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.

Cílem projektu je i vzdělávání pedagogů, neformálních pečovatelů a nezdravotnických pracovníků, kteří s dětmi ve školách a v jiných zařízeních pracují.


Podrobné informace o projektu: