Centrum EFKO II (ukončen)

 

Centrum EFKO II – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013975

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Doba trvání projektu: 1.11.2020 – 31.10.2022

Cíl projektu: Posílení a stabilizace rodinného systému zasaženého zdravotním postižením jeho člena/ů jako prevence potencionálního selhávání v životě, vztazích, vzdělávání a práci.

 

Centrum EFKO vzniklo, aby podpořilo rodiny, které se potýkají s duševní nemocí svého dítěte. Může jít o nemoc již diagnostikovanou nebo o abnormální chování dítěte, které si zasluhuje poskytnutí pomoci.


Kontakt:

Telefon: 727 953 166

E-mail:  efko@velkyvuz-sever.cz

Centrum EFKO provozuje nezisková organizace Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú., Sloupská 135, 473 01 Nový Bor


Odkazy:

SLUŽBY PRO RODINY

INFORMACE O PROJEKTU