Hledáme lektora

Velký vůz Sever hledá lektora pro externí spolupráci (DPP či OSVČ). Témata školení jsou převážně z oblasti sociální – práce s dětmi, rodinami, ohroženými dětmi/rodinami, s pěstouny. Další témata jsou z oblasti pedagogické, především komunikační dovednosti pro učitele, řešení náročných situací ve škole v rovině …

Eurochild

Velký vůz Sever byl přijat jako kandidát na členství v mezinárodní organizaci na ochranu práv dětí Eurochild. Ve dnech 17.- 19.4 plánujeme účast na valném shromáždění v Bruselu. Budeme informovat s aktualitami. http://www.eurochild.eu/

Sugestivní otázky

…. z příručky Mluvíme s dětmi z komunikačně-diagnostické sady Focusbox: Sugestivní otázky – nevhodný druh uzavřených otázek. Sugestivní otázky jsou uzavřené a jsou velmi nebezpečné, manipulativní. Např.: „A nemyslíš si, že by bylo lepší to oznámit učitelce?“ nebo: „Je ti …

Vzdělávací programy také v Liberci

Dobrý den, informujeme Vás, že také v Liberci se můžete zúčastnit vzdělávacích programů pro sociální pracovníky a další pracovníky pomáhajících profesí pracujících s rodinami a dětmi. Konkrétně: Vedení rozhovoru s dítětem – 19.4. Využití facilitace v sociálních službách – 4.- 5.6. Vzdělávací programy …

Vzdělávání pro pěstouny 2018

Pestrá nabídka témat vzdělávání pro pěstouny, v oblasti náhradní rodinné péče pro rok 2018. Témata – komunikace a vztahy, problémy, výchova, škola, identita, péče o sebe, léčivé metody. Nově také Kurz Efektivního rodičovství (KER) pro pěstouny. Tento program nabízí pěstounům praktický …

Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus

Připravujeme pro vás nový 48hodinový výcvik Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce. Tento výcvik rozšiřuje o další témata náš velmi žádaný kurz Základy vedení rozhovoru s dítětem. Účastníci si mnohem výrazněji prohloubí základní dovednosti komunikovat s dítětem určitého …