Kurz VYUŽITÍ FACILITACE V SOCIÁLNÍ PRÁCI II. 22.-23.10.19 v Praze

Pracujete s případovými konferencemi? Také překonáváte překážky? Nabízíme pokračovací kurz Využití facilitace v sociální práci II., který prohloubí Vaše znalosti a schopnosti při facilitovaných jednáních (mimo jiné porada, kulaté stoly, mezioborová spolupráce). Zmapujete své emoce, pojmenujete obtížné situace a získáte rady pro …

Centrum EFKO pomáhá

Centrum EFKO – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním navštěvuje 18 rodin z Novoborska. Od listopadu 2018 do dubna 2019 proběhlo celkem 80 terapeutických konzultací, 3 sobotní setkání rodin s dětmi a 1 víkendový pobyt pro děti. Ukázalo se, že vstupní …

Kniha Života

Je hotový dotisk naší nové publikace pro děti Cestou Necestou aneb Kniha Života a můžeme jí tak nadále rozesílat Vám, zájemcům. Obsáhlá barevná publikace pro děti od šesti let, která hravou formou a inspirativními otázkami vybízí děti k mapování svého …