Pracovníci organizace Za sklem o. s. se zúčastnili skvělého kurzu Psychohygiena pohybem
a tancem s úžasnou lektorkou Zuzkou Zaharowskou. Pracujeme s lidmi s poruchou autistického spektra a kurz jsme absolvovali v době, kdy se naše organizace stěhovala do nových prostor. Po únavném balení věcí a stěhování, v nás tři dny plné nepopsatelné energie zanechaly nespočet pozitivních zážitků, posílení fungování týmu, objevování sebe sama, načerpání nové energie, inspirace a radosti z pohybu a tance. Především jsme se ve stěhovacím shonu zastavili a do nových prostor vnesli spoustu pozitivní energie skrz tanec, hudbu, relaxaci, uvolnění, smích…

Na kurzu jsme nejvíce ocenili přístup lektorky, která se od prvního okamžiku přirozeně naladila na naši skupinu a rozehnala v nás prvotní rozpaky. Její přístup byl velmi profesionální a zároveň přátelský, přirozený a inspirující. Velmi oceňujeme zařazení krátké teorie, která však byla nesmírně důležitá pro pochopení toho, co jsme dělali. Kromě tance a pohybu jsme získali inspiraci na práci s dechem, relaxační techniky či metody krátkých automasážních technik pro uvolnění nebo práci s emocemi skrz pohybová cvičení.

Celý kurz byl nabitý pozitivní náladou a očekáváním toho, co ještě přijde. Všechny aktivity, metody, techniky, jsme si společně užívali.

Na závěr bychom rádi dodali, že tento kurz bychom doporučili všem lidem, nejen z pomáhajicích profesí, aby skrz pohyb a tanec mohli objevit sami sebe, zastavit se a jen tak být. Protože smysl pro rytmus a pohyb má v duši každý, i když o tom není sám přesvědčen ☺.

Mockrát děkujeme za nezapomenutelné zážitky a těšíme se třeba někdy na viděnou.

Tým organizace Za sklem o. s.

Dobrý den,

ráda bych Vám v první řadě chtěla moc poděkovat za zprostředkování školení a také za „náhradního“ lektora. Byl skvělý! Opravdu to bylo – právě díky němu – jedno z nejlepších školení, které jsme absolvovali. Jeho podání tématu bylo během 2 dnů systematické, vyvážené a přitom pestré. Lehkost a srozumitelnost, s jakými podával toto obtížné téma, byla neuvěřitelná.

 

Bc. Sylva Heulerová, DiS.

Vedoucí oddělení SPOD

Odbor sociálních služeb

Městský úřad Ústí nad Orlicí


Rádi bychom Vám poděkovali za zprostředkování užitečného a přínosného semináře dne 23.4.2016, který vedla paní Mgr. Zuzana Zaharowská. Seminář hodnotíme jako pěkně propracovaný a interaktivní. Líbilo se nám provázání teorie s praktickým nácvikem, který nutil pěstouny k zamýšlení.

Jsme si vědomi, že s některými pěstouny je práce složitější a ne vždy dokážou ocenit kvalitu vzdělávání. Z těchto důvodů zasíláme zpětnou vazbu k semináři, se kterým jsme jako pracovníci organizace byli velmi spokojeni.

S pozdravem.

Bc. Jitka Altmanová

vedoucí Centra podpory náhradní rodinné péče

Centrum pro rodinu Náruč, z. s.

Skálova 540

511 01 Turnov

Dobrý den,

na semináři jsem sama nebyla, ale dle hodnocení kolegů byl živý a přínosný. Ukázalo se, že zařadit ho na začátek roku bylo pro kolegy dobrým startem, protože na semináři zjistili mimo jiné i to, že problémy, které řeší, nemají jen oni. Cituji: „Zjistila jsem, že  když rodič křičí, není to nutně moje chyba, ale znamená to, že problém má on.“

Hezký den

Mgr. Lenka Laubrová

Gymnázium Rumburk

ředitelka školy

Vážení, chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi příjemně strávený víkend, který proběhl v rámci vzdělávání pěstounů v  hotelu Sudety v Chomutově 2.- 3.9.2017 . Vaši lektoři p. Mgr. Zdeňka Svobodová, p. Pavel Kalpakcis svým člověčím přístupem, mne a věřím, že nejen mne,  zaujali svým vyprávěním, svými zkušenostmi a také radami. Velmi dobře si uvědomuji, že bez podobných „sezení“ bych se nedostala ve výchově tam, kde jsem nyní….. Vychovávám tři děti a ne každé školení bylo tak uvolňující, chvílemi i humorné….. Velmi si vážím toho, co pro nás, pěstouny, Vy všichni děláte. Také vím, že ne vždy je z naší strany pozitivní odezva. Proto bych ráda, kdybyste p. Mgr. Svobodové, p. Kalpakcisovi a p. Hajnovi poděkovali za tento víkend.

S pozdravem Kovačová Milena Most. Těším se a přeji si, abych dostala ještě příležitost se s nimi setkat…..

Dobrý den.

Kurz byl velmi strhující – chvála lektorovi. Klobouk dolů s jakou přirozeností a originalitou nás školením provedl.

S pozdravem,

Bc. Sylva Heulerová, DiS.

Vedoucí oddělení SPOD

Odbor sociálních služeb

Městský úřad Ústí nad Orlicí

…Moc děkujeme Filipovi za program pro děti na táboře. Musím říct, že to měl moc hezky připravené. Dětí bylo hodně a opravdu veliký věkový rozsah, ale popral se s tím perfektně. Je vážně moc šikovný!

Předem děkuji a ještě jednou moc děkujeme!

Hezký den Dominika

Dominika Babáková

Vedoucí oddělení pěstounské péče

Rodina v centru, z.ú.

Smetanova 387

Dobrý den,

…A rovněž bych nejen Vám, paní ředitelce, paní Srbové,  ale i celému lektorskému týmu chtěla poděkovat  za krásnou a obohacující spolupráci.  Byla pro nás přínosná.

Ceníme si profesionálního přístupu  jednotlivých lektorů.

Rovněž se moc těšíme na další spolupráci – ať už v rovině vzdělávání pracovníků či opět vzdělávání pěstounů.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Bc. Alena Pudlowská

vedoucí oddělení sociálního zabezpečení a zdravotnictví

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Městský úřad Jičín