Má narativní cesta výcvikem

Pohled účastnice kurzu na akreditovaný výcvik Narativní práce s dětským traumatem formou sebereflexe Proč to vlastně píšeš, Martino? Jako absolventka výcviku Narativní práce s dětským traumatem jsem bohužel nasbírala během roku několik hodin absence. Zadání jednoho z úkolů k nahrazení zameškaných cvičení …

Velký vůz Sever přiváží občerstvení vyčerpaným odborníkům

Ph.Dr. ZDENKA PRŮCHOVÁ   Každý z nás se někdy setkal s odborníkem z řad pomáhajících profesí. Pomáhají nám např. sociální pracovníci, psychologové, terapeuti, když jsme v nouzi. Mezi pracovníky pomáhajících profesí patří i učitelé, vychovatelé a lékaři, kteří nám pomáhají zorientovat se ve světě …

Sebevražda

Mgr. KAMILA KUDLVASROVÁ   Rady pro blízké, co dělat, když vám někdo řekne: Mám chuť si ublížit, spáchám sebevraždu, zabiju se … Tato slova v nás mohou vyvolat strach, pocit odpovědnosti za život a rozhodnutí druhého, pocity viny, soucit. Někdy …