Kurz VYUŽITÍ FACILITACE V SOCIÁLNÍ PRÁCI II. 22.-23.10.19 v Praze

Pracujete s případovými konferencemi? Také překonáváte překážky? Nabízíme pokračovací kurz Využití facilitace v sociální práci II., který prohloubí Vaše znalosti a schopnosti při facilitovaných jednáních (mimo jiné porada, kulaté stoly, mezioborová spolupráce). Zmapujete své emoce, pojmenujete obtížné situace a získáte rady pro …