Poselství facilitátorů

Zveme Vás na rozšiřující kurz FACILITACE 22.-23.10.2019 v Praze. Hledáte transparentní a férové řešení pro dítě a jeho rodinu? Jste facilitátorem nebo účastníkem případové konference? Setkáváte se na jednáních s neporozuměním nebo přímo s chybami? Naučíte se, jak pojmenovat překážky …

Kurz VYUŽITÍ FACILITACE V SOCIÁLNÍ PRÁCI II. 22.-23.10.19 v Praze

Pracujete s případovými konferencemi? Také překonáváte překážky? Nabízíme pokračovací kurz Využití facilitace v sociální práci II., který prohloubí Vaše znalosti a schopnosti při facilitovaných jednáních (mimo jiné porada, kulaté stoly, mezioborová spolupráce). Zmapujete své emoce, pojmenujete obtížné situace a získáte rady pro …

Pracovníci organizace Za sklem o. s. se zúčastnili skvělého kurzu Psychohygiena pohybem
a tancem s úžasnou lektorkou Zuzkou Zaharowskou. Pracujeme s lidmi s poruchou autistického spektra a kurz jsme absolvovali v době, kdy se naše organizace stěhovala do nových prostor. Po únavném balení věcí a stěhování, v nás tři dny plné nepopsatelné energie zanechaly nespočet pozitivních zážitků, posílení fungování týmu, objevování sebe sama, načerpání nové energie, inspirace a radosti z pohybu a tance. Především jsme se ve stěhovacím shonu zastavili a do nových prostor vnesli spoustu pozitivní energie skrz tanec, hudbu, relaxaci, uvolnění, smích…

Na kurzu jsme nejvíce ocenili přístup lektorky, která se od prvního okamžiku přirozeně naladila na naši skupinu a rozehnala v nás prvotní rozpaky. Její přístup byl velmi profesionální a zároveň přátelský, přirozený a inspirující. Velmi oceňujeme zařazení krátké teorie, která však byla nesmírně důležitá pro pochopení toho, co jsme dělali. Kromě tance a pohybu jsme získali inspiraci na práci s dechem, relaxační techniky či metody krátkých automasážních technik pro uvolnění nebo práci s emocemi skrz pohybová cvičení.

Celý kurz byl nabitý pozitivní náladou a očekáváním toho, co ještě přijde. Všechny aktivity, metody, techniky, jsme si společně užívali.

Na závěr bychom rádi dodali, že tento kurz bychom doporučili všem lidem, nejen z pomáhajicích profesí, aby skrz pohyb a tanec mohli objevit sami sebe, zastavit se a jen tak být. Protože smysl pro rytmus a pohyb má v duši každý, i když o tom není sám přesvědčen ☺.

Mockrát děkujeme za nezapomenutelné zážitky a těšíme se třeba někdy na viděnou.

Tým organizace Za sklem o. s.

Centrum EFKO pomáhá

Centrum EFKO – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním navštěvuje 18 rodin z Novoborska. Od listopadu 2018 do dubna 2019 proběhlo celkem 80 terapeutických konzultací, 3 sobotní setkání rodin s dětmi a 1 víkendový pobyt pro děti. Ukázalo se, že vstupní …