Aktuality

Aktuality

Projekt Connection – Vzdělávání pracovníků sociálních služeb

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00035

Projekt je podpořen evropským sociálním fondem OP LZZ.

  • Pracujeme na nových webových stránkách Velkého vozu Sever, které budou již brzo spuštěny
  • Nový akreditovaný výcvik pro  pracovníky sociálně-právní ochrany:

Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany

64hodinový výcvik pro pracovníky organizací s pověřením k SPO. Kurz nabízí nástroje profesionální komunikace, mapování situace dítěte v rodině/zařízení, základy diagnostiky rodinných vztahů a krizové intervence v obtížných komunikačních situacích s klienty.

  • Termíny kurzů pro sociální a pedagogické pracovníky od září do konce roku 2013 již na stránkách v menu „Místo a termíny kurzů“
  • Možnost realizace individuálně sjednaných kurzů při aktuální potřebě organizací po dohodě termínu.
  • Lektorky Velkého vozu Sever přednášely na mezinárodní konferenci IFCO

IFCO je celosvětová organizace pěstounské péče.

Ve dnech 21.10. – 24.10.2012 se v Bulharsku konala mezinárodní konference IFCO. Program byl plný prezentací, workshopů a zajímavých inspirací pocházejících z jiných zemí. Lektorky OS Velký vůz Sever zde měly tu čest vést 2 zážitkové workshopy na citlivá témata. Veronika Uhlířová, psycholožka a ředitelka sdružení spolu s terapeutkou Kamilou Kudlvasrovou trénovaly s účastníky asistovaný kontakt dítěte žijícího v NRP s jeho biologickou rodinou, na modelových situacích s nimi zkoušely vhodně komunikovat s dětmi o vlastních rodičích. Druhý workshop nabízel pochopení traumatu odchodu dítěte z vlastní rodiny do zařízení skrz zážitkovou metodu sktrukturovaného dramatu. Účastníci si tak prožili roli biologické matky, dilema rozhodování sociální pracovnice, dilema rozhodování matky o osudu dětí a nakonec samotný odchod dětí z domova. Obou seminářů se zúčastnili pěstouni, trenéři příprav pěstounství a sociální pracovníci z Finska, Švédska, Norska, Velké Británie, Bulharska, Malty, Ruska, Nového Zélandu a Nizozemí. Obě lektorky přes 10 let pracují metodou zážitkové pedagogiky, rozvíjejí citlivá témata prožitkovými technikami a razí přesvědčení, že člověk umí daleko více, než si sám myslí. Skrz své kurzy se snaží toto krédo předávat a v současnosti pomocí zážitkových tréninků poskytují pracovníkům v péči o ohrožené děti nástroje, metodiky a podporu v nalezení osobních zdrojů v samotných pracovnících. Jejich účast na mezinárodní konferenci finančně podpořila Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, program celoživotního učení Grundtvig (www.naep.cz).

Nové akreditované kurzy pro  pracovníky sociální a ústavní péče od listopadu 2012:

Nové akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky od září 2012:

Nabízíme také realizaci individuálně sjednaných kurzů pro školské organizace v rámci DVPP a vdělávání pracovníků v sociální oblasti.

V případě zájmu nás kontaktujte pro sjednání termínu dle Vašich možností na tel.  777 594 441, nebo emailové adrese sever@velkyvuz.cz. Informace o jednotlivých kurzech naleznete v hlavním menu „Nabídka kurzů“ a „Místo a termíny kurzů“