Nabídka vzdělávání pro pěstouny

 

TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ – 2017

Podrobnou nabídku témat, informace o lektorech a ceník najdete také ke stažení: Pestouni_nabidka_2017

Modul KOMUNIKACE A VZTAHY

 • Puberta

 • Sourozenecké vztahy

 • Zvládání konfliktů

 • Zdravé vztahy a komunikace v rodině

 • Biologické děti v pěstounské rodině

 • Specifika a dilemata pěstounské péče

 • Děti a sexualita

 • Komunikace – konflikty v rodině

 • Získání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě

 • Vývojové fáze dítěte a potřeby, které v daných obdobích mají

 • Vychovávám dítě svého dítěte – výhody a nevýhody

 • Příbuzenská pěstounská péče, role pěstouna, její specifika

 • Role pěstouna – její radosti a strasti

Modul ŠKOLA

 • Výukové obtíže
 • Jak se s dětmi připravovat do školy
 • Šikana
 • Školní obtíže u dětí a jejich zvládání
 • Efektivní spolupráce pěstounské rodiny a školy

Modul IDENTITA

 • Komunikace o biologické rodině

 • Kontakt s biologickou rodinou

 • Práce s životním příběhem dítěte

 • Identita dítěte v náhradní rodině

 • Změny v životě dítěte: vstup do náhradní rodiny a návrat do původní rodiny

 • Jak pomoci dětem vyrovnat se s minulostí

 • Potřeby dítěte a výchova dítěte v PP se zaměřením na syndrom týraného a zneužívaného dítěte

Modul PROBLÉMY

 • Jak včas rozpoznat, že dítě potřebuje pomoc odborníka

 • Emoční poruchy přijatých dětí

 • Mé dítě se nevyvíjí stejně jako jeho vrstevníci

 • Síť pomoci odborníků a pracovišť, aneb jak se v ní vyznat a naleznout tu správnou pomoc

 • Hyperaktivita dětí

 • Závislost dětí na drogách a včasná prevence

 • Závislost dětí na elektronice a internetových sociálních sítí

 • Virtuální svět a děti v něm

 • Jak učit děti hospodařit s penězi

 • Výživa dětí podle věkových skupin – zdravá, vyvážená strava, poruchy příjmu potravy

 • První pomoc a zdravověda, zdravý životní styl

 • Jak vycho(vá)vat dítě a nezbláznit se

 • Režim, řád, nastavení pravidel ve výchově

 • Specifika výchovy dětí, když pěstounem je prarodič

 • Výchovné problémy u dětí v NRP

 • Krizové momenty a jejich řešení při výchově dítěte

Modul LÉČIVÉ METODY

 • Hra jako nástroj pomoci
 • Ochutnávka terapeutických metod určených dětem

Modul PÉČE O SEBE

 • Zvládání stresu a prevence vyhoření
 • Nácvik relaxačních technik
 • Komunikace v krizových situací

 

Další témata připravíme na základě Vašich potřeba a požadavků.

 

OSTATNÍ SLUŽBY:

 • VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVACÍ POBYTY

Zajišťujeme také vzdělávací víkendové pobyty pro pěstouny na objednávku organizací. Během víkendových vzdělávacích pobytů můžeme zajistit řádnou péči o děti pěstounů, která může být i formou zážitkového programu pod vedením zkušených lektorů.

 

 • ROZVOJOVÉ SKUPINY PRO PĚSTOUNY / PŘÍBUZENSKÉ PĚSTOUNY

Velmi osvědčené pravidelné setkání náhradních rodičů sloužící ke sdílení zkušeností, vzájemné pomoci a řešení aktuálních problémů. Program je tvořen vždy na místě na základě požadavku přítomných účastníků. Forma je supervizní a zpravidla 3 až 4hodinová. Nejčastěji konáme pravidelná setkání příbuzenských pěstounů.

Semináře mohou být ve 4, 6, nebo 8hodinové variantě a jsou vedeny interaktivně formou diskuzí, sdílení zkušeností a modelových situací. Naše organizace je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV a lektoři pracují jako psychologové, speciální pedagogové v praxi s ohroženými dětmi, rodinami a v oblasti náhradní rodinné péče.

 • Bližší informace o našem zázemí, zkušenostech, práci a spolupracovnících najdete na webových stránkách.
 • Nabízíme 10 let zkušeností ve vzdělávání a supervizích, 15 let odborné práce s ohroženými dětmi (dle praxe jednotlivých pracovníků), 10 let zkušeností v podpoře pěstounských rodin (dle práce jednotlivých pracovníků).