Narativní práce s dětským traumatem

120hodinový výcvik v práci s dětským traumatem je především určen pracovníkům pomáhající dětem, které byly/jsou obětí zneužívání, týrání, dětem, které jsou dlouhodobě odloučeni od svých blízkých, dětem, které byly svědky závažných emočně náročných situací.

Pracovníci vycvičení touto narativní metodou umožní dětem zpracování jejich životního příběhu, pomohou jim najít jejich osobní zdroje zvládání a nové nastavení do budoucnosti. Narativní přístup, jehož cílem je převyprávění příběhu klienta jiným podpůrným způsobem, který ho již neohrožuje, bude v rámci výcviku uzpůsoben pro dětskou klientelu. Účastníci tak kromě obecných základů narativní práce získají dovednosti vést podpůrný rozhovor s dítětem s hledem na jeho věk, využívat různé kreativní metody jako nástroje pochopení či posunu dítěte v jeho příběhu.

Účastníci budou podněcováni, aby sami hledali a tvořili dětské hry a pomůcky, které jejich dětskému klientovi pomohou pochopit důležité momenty jejich společného rozhovoru a z abstrakce a fádnosti „otázka – odpověď“ se přiblíží k názornosti, prožití onoho momentu a lepšímu pochopení samotným dítětem. Účastníci se naučí efektivně používat loutku jako cenný nástroj externalizace, naučí se používat hračky jako zástupné předměty vyprávění příběhů a také různé hry a prvky z dramaterapie, které umožní dítěti s pracovníkem vše prožít.

Komu je výcvik určen

Sociální pracovníci, psychologové/terapeuté, pracovníci ústavů a zařízení pro okamžitou pomoc dětem atd. Pomáhající profesionálové, kteří pracují s dětmi, které prožily trauma/krizi.

Témata výcviku

  • Teorie narativního přístupu (+ trénink) – hledání výjimky z dominantního traumatického příběhu, rozšiřování výjimky, rozvíjení nového příběhu, autorizace nového příběhu, začlenění nového příběhu do současnosti dítěte.
  • Trénink základních komunikačních předpokladů pro narativní práce – systemické dotazování, externalizace
  • Kreativní metody pro narativní práci s dětmi
  • Práce s loutkou
  • Hry, prožitkové aktivity a prvky dramaterapie pro pochopení a ukotvení nového podpůrného příběhu dítěte

Lektoři

Kamila Kudlvasrová – sociální pedagožka, krizová interventka a terapeutka pracující systemickým a narativním způsobem převážně s dětskou klientelou

Rozsah

  • 15 denní výcvik, 120 výukových hodin v sedmi setkáních (14 x 9:00 – 17:00 + 8 hod. domácí práce)

19 000 Kč

Cena kurzu

Platbu lze rozložit po dohodě na více splátek.

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
23.1. - 28.11.
9:00 - 17:00
Narativní práce s dětským traumatem
Institut certifikovaného vzdělávání – ICV
MPSV (120 hod. výcvik)

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat