Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce

(Připravujeme na rok 2018)

48hodinový výcvik představuje metodiku vedení rozhovoru s dítětem Child in Focus, která byla vytvořena pro potřeby sociální práce a vychází ze systemického přístupu a sociálního konstruktivismu.

Anotace výcviku

Účastníci se dozvědí, jak nejlépe vést rozhovor s dítětem v různých situacích a v různých sociálních službách, ujasní si hranice a možnosti takového rozhovoru a vztahu pracovník – dětský klient s ohledem na službu, která je dítěti poskytována. Kurz je intenzivní a interaktivní díky nácviku dovedností v modelových situacích, které jsou reflektovány, a díky otevřenosti ke zkušenostem účastníků z jejich vlastní praxe. Nedílnou a velkou součástí kurzu je uvedení do kreativních technik a her, které usnadňují komunikaci s dítětem a pomáhají s naplněním cílů spolupráce. Kurz je určen především pracovníkům služeb, které poskytují pomoc dětem a dospívajícím.

Témata výcviku

6 pilířů metodiky Child in Focus:

  • Principy rozhovoru s dítětem – princip transparence a férovosti vůči dítěti
  • Komunikační dovednosti – praktický nácvik komunikačních technik specifických pro cílovou skupinu dětí
  • Typy rozhovoru s dítětem dle metodiky Child in Focus – teorie a aktivní nácvik informačního a intervenčního rozhovoru
  • Kreativní nástroje při rozhovoru Child in Focus – efektivní využití kreativních technik a her, které pomáhají dítěti v rozhovoru, inspirace hotovými komunikačně-diagnostickými nástroji pro vedení rozhovorů s dětmi Focus Box
  • Sounáležitost dítěte se společenstvím lidí – dítě jako součást systému, kazuistiky
  • Soulad s legislativou a náplní konkrétní služby

Forma výuky

Rozsah

  • 48 hodin, tři dvoudenní setkání

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat