Nový výcvik Zážitková pedagogika ve vzdělávání v sociálních službách

Připravili jsme nový výcvik Zážitková pedagogika ve vzdělávání v sociálních službách pro soc. pracovníky, s akreditací MPSV. Šestidenní výcvik seznamuje účastníky se zážitkovou pedagogikou a jejím využití v sociální práci. Začátek v první půli dubna. Anotace výcviku, hodinový rozsah, termíny setkání a …

Problematické situace ve škole

Škola dnes není hrou, zejména pro učitele. Připravili jsme v rámci DVPP pro pedagogické pracovníky dva vzdělávací programy, které by měly být pro pedagogy pomocníkem v řešení situací, se kterými se denně setkávají. Akreditované MŠMT jedno a dvoudenní kurzy Zvládání …

Konference ZA DVEŘMI je ZA NÁMI…

28.- 29.11.2016 proběhla Konference ZA DVEŘMI určená odborníkům pracujícím v oblasti prorodinných služeb a pomoci rodinám a dětem – sociálním pracovníkům, terapeutům, psychologům, soudcům, policistům, psychiatrům a rovněž všem zájemcům o tuto problematiku. Děkujeme všem přednášejícím za jejich přínosné příspěvky, náměty …

Kurzy – listopad / prosinec 2016

Problematika příbuzenské pěstounské péče  7.- 8.11. Zvládání náročných situací v komunikaci  21.- 22.11. Základy vedení rozhovoru s dítětem  5.12. Základy facilitace  14.- 15.12. Obrana proti manipulaci  15.- 16.12.  

Konference ZA DVEŘMI

Velký vůz Sever pořádá 28.- 29.11. 2016 v Praze konferenci „ZA DVEŘMI“. První konference o tom, co se děje “za dveřmi” služeb při pomoci rodinám a dětem.  

Nový kurz pro pedagogy Začínám učit!

Představujeme nový kurz pro pedagogické pracovníky „Začínám učit !“, akreditovaný MŠMT. Lze si jej objednat také pro kolektiv pedagogů v přípravném týdnu v srpnu. Podrobné informace na stránce anotace kurzu.