Je to o lektorech?

Při výběru zvyšování své profesní kvalifikace v rámci povinného vzdělávání, či ze své vlastní aktivity, nás může vést potřeba řešení konkrétního problému. Půjdeme tedy po tématech vzdělávacích programů. Nebo nás budou zajímat organizace nabízející vzdělávání dle našich zkušeností s nimi, či …

Přehled kurzů do konce roku

V kalendáři kurzů najdete aktuální termíny vzdělávání pro sociální pracovníky na podzimní měsíce. Také dva výcviky začínající po novém roce.

Efektivní komunikace a rodinná diagnostika

Od ledna 2018 otvíráme opět další běh 64 hodinového výcviku Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany. Nabízí nástroje profesionální komunikace, které pracovníci potřebují, aby mohly mapovat situaci dětí v rodině/zařízení, stanovovat zakázky a cíle spolupráce s rodinou. Anotace …

Přípravný týden v srpnu – PP

Informujeme, že naše kapacita pro vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP v přípravném týdnu v srpnu je naplněna. Z tohoto důvodu objednávky pro tento termín již nemůžeme přijímat. Neváhejte nás však kontaktovat s návrhy jiných termínů. Děkujeme za pochopení.

Centrum podpory NRP

Protože se již delší dobu zabýváme podporou náhradní rodinné péče, zahrnuli jsme tuto naší činnost do Centra podpory NRP. Pro přehlednost nyní máme nové stránky Centra a aktualizovanou nabídku témat vzdělávání pro pracovníky doprovázející pěstouny. Pro samotné pěstouny např. zajímavé …